หัวใจของเรา เพื่อให้กำลังใจและเสริมสร้างซึ่งกันและกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า Call Our Center Now Tel. 053-291164-5 / Mobile : 093 280 9081, 081 960 2181

Slide background
Step to Peace with God
box box

                          บทเรียนที่ 1
      ……………………………………………………

                         บทเรียนที่ 2
      ……………………………………………………
                         บทเรียนที่ 3
      ……………………………………………………
                        บทเรียนที่ 4
      ……………………………………………………

announcement

news12 / 8 / 2014 ข่าวประกาศฯ

hot10 / 8 / 2014 ข่าวประกาศฯ

box
pic1

gordon

pic-2

Karen

pic-3

others