• call2slide

  • call2slide

  • ขอต้อนรับสู่ศูนย์ให้คำปรึกษา หากท่านประสบปัญหา ต้องการใครสักคนรับฟัง และอธิษฐานเผื่อท่าน หากท่านต้องการกำลังใจและการช่วยเหลือ... เจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้คำปรึกษายินดีรับฟังและพร้อมเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอ

บทความ | บทเรียนชีวิตจริง

Written by counseling. Posted in บทความ

การทรงเรียกของพระเจ้า

 

บทเรียนชีวิตจริง

บทความนี้ต้องการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรัก และพระเมตตาของพระองค์และต้องการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณพ่อที่ท่านยอมตัวให้พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ก้าวเข้ามาในครอบครัวของเรา และต้องการเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์เพื่อหนุนใจทุกท่านที่ได้พบบทความนี้สามอย่างที่ผมจะนำเสนอ ผมเชื่อว่าได้เกิดขึ้นกับชีวิตของหลายคน และทำให้เราทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์

บทความ | การทรงเรียกของพระเจ้า

Written by counseling. Posted in Uncategorized

การทรงเรียกของพระเจ้า

 

การทรงเรียกของพระเจ้า

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองคืเพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต…(โรม 12:1-2)

CBNSIAM
© 2012 Christian Broadcasting Network SIAM All Rights Reserved.