Home / ข่าว พันธกิจพระพร

ข่าว พันธกิจพระพร

S.E.E.D PROJECT สร้างความมั่นคง สู่ความยั่งยืน

SEED PROJECT_W2_3

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร และสนับสนุนโครงการทำนาและเลี้ยงเป็ดสำหรับ “บ้านอิ่มรัก” เพื่อที่จะทำให้มีอาหารอย่างบริบูรณ์ตลอดเวลาภายในบ้านเด็ก และมีรายได้เสริมสำหรับค่าใช้จ่าย บ้านอิ่มรักมีเด็ก ทั้งหมด 33 คน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ชี้แจงงาน และแผนงานที่จะดำเนินกิจกรรม ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยเริ่มจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การสอนเรื่องการใช้เครื่องมือทางการเกษตร การดูแลและการลดต้นทุนการผลิตทั้งการปลูกข้าวและการเลี้ยงเป็ด สาธิตและให้ผู้ดูแลเด็กๆได้ปฏิบัติทั้งเด็กและผู้ปกครองเด็กได้ร่วมมือร่วมใจลงนาเพื่อปลูกข้าว และสร้างเล้าเป็ด เพื่อป้องกันเป็นจากสัตว์ศัตรูที่จะเข้ารบกวนและกันไม่ให้เป็นออกจาก พื้นที่เล้าเด็กๆบางส่วนได้ร่วมในการปลูกข้าวคนที่เคยทำงานได้สอนเพื่อนที่ยังไม่เคย เด็กได้ทดลองใช้รถไถนาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้รับ อย่างสนใจและตั้งใจตอนเย็นหลังจากที่เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนจะต้องทำการสับหยวกกล้วยเพื่อเป็นอาหารเป็ดสำหรับวันรุ่งขึ้น 8 กิโลกรัม เด็กๆบางส่วนจัดให้ลงเก็บหอยและปูที่เป็นศัตรูของต้นข้าวในแปลงนาข้าวนำมาทุบให้ละเอียดและผสมกับอาหารที่เตรียมไว้ เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานเรียนรู้ทักษะต่างๆในงานที่จะสามารถนำไปใช้เลี้ยงดูตัวเองในส่วนที่สามารถทำได้ Food security and SEED project for Baan Imm Rak Children’s Home. CBN humanitarian team responds to the home’s immediate need by providing ...

Read More »

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (จังหวัดสกลนคร)

FOBWater03

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม หลายจังหวัดทางภาคอีสานในประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือนทั่วประเทศ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก Operation Blessing International ได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ในอำเภอพังโคนและอำเภอเมือง จ.สกลนคร ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2017 เพื่อให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งจำเป็น สำหรับ 71 ครัวเรือน ใน อ.พังโคน และอ.เมือง มอบที่นอนและน้ำดื่มให้กับ 20 ครัวเรือน ในชุมชนบ้านหนองหาร และทั้งนี้ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไป มูลนิธิฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะประเมินผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป Flood Relief in Sakon Nakhon provinces of Thailand There have been flooding in ...

Read More »

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184

FOB4

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184 ณ คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 265 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 110 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 140 คน แจกแว่นสายตา 218 อัน ตัดผมฟรี 78 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 204 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 9 คน และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอน เรื่องมีอยู่ว่า และจงปล่อยประชากรของเราไป เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 13 คน มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี 184th MEDICAL MISSION The ...

Read More »

ส่งมอบห้องน้ำให้โรงเรียนชายแดน

20_Feture Image

เมื่อวันที่ 21 -24 มิถุนายน 2017 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบ ห้องน้ำให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กบ้านตะกุยทู และหอพักเด็กบริเวณชายแดนไทย-พม่า อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีเด็กๆถึง 190 คนที่ได้รับผลประโยชน์จากห้องน้ำนี้ จากที่เมื่อก่อนทางโรงเรียนมีความลำบากอย่างมากมาย เพราะขาดแคลนห้องน้ำจริงๆ ลำบากทั้ง เด็กนักเรียน และครู ถ้าจะทำธุระส่วนตัว ก็ต้องเข้าป่าอย่างเดียว มากไปกว่านั้น ถ้าฝนตก ก็จะลำบากมากเพราะ เด็กก็ไม่มีเสื้อกันฝน ฤดูร้อน ก็ไม่มีที่บังแดด ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วง ก็ต้องเดินไกลขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพ หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนห้องน้ำ ทางโรงเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ คุณครูและเด็กนักเรียนทุกคนต่างมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง การช่วยเหลือครั้งนี้เราได้สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด และ กลุ่มบริษัทโกลว์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน้ำ ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง On June 21 – 24, 2017, the staff ...

Read More »

สูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์

03052560

ไม่มีใครอยากพบกับการสูญเสีย โดยเฉพาะคนที่เรารัก แต่ในความเป็นจริง เราหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้ชีวิตยังคงต้องสู้ต่อ หลังจากวันคืนที่โหดร้ายได้ผ่านพ้นไป คุณสุวรรณ์และภรรยาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาณใจจากการที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่เป็นที่รักไปจากผลพวงของอุบัติเหตุ ชีวิตเสียศูนย์ แต่ก่อนเคยหวังในสิ่งที่ผิดและก็ต้องพบกับความผิดหวัง ช่วงที่ลูกสาวใกล้จะเสียชีวิต การช่วยเหลือจากข้างนอกก็ถอนตัวหมด ที่เคยบอกว่าจะให้ก็ไม่ให้ เงินที่เคยได้รับก็เสียไปกับการไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าจะช่วยได้ สุดท้ายก็ว่างเปล่า เคยสิ้นหวังจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายพร้อมกัน แต่พระเจ้าได้พลิกชีวิตของทั้งคู่ พระองค์นำให้ทั้งสองมารู้จักพระเจ้าผ่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตของลูกสาว และการดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น ชีวิตทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มีชีวิตที่มีความหวังใจอยู่เสมอ ทั้งสองลุกขึ้นเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นพรต่อไป คุณสุวรรณ์และภรรยาได้วางแผนเริ่มต้นการทำอาชีพเกษตรอีกครั้งหลังจากหยุดไปตั้งแต่ที่ลูกสาวประสบอุบัติเหตุ ทาง CBN ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกกระเทียมโดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำทั้งหมด ซึ่งเพียงไม่กี่เดือน เราก็ใด้เห็นถึงการเกิดผลที่ทำให้เราชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง และนี่เป็นส่วนหนึ่ง คำสัมภาษณ์จากแม่น้องหนูนา “ตอนแรกแม่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้ว แต่ก็ยังได้อยู่ คุณเอกราช(เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)บอกแม่ว่า พระเจ้าให้แล้วก็ให้เลย แม่ก็ขอบคุณพระเจ้า แม่คิดว่าเราทั้งสองคนไม่มีกำลังความสามารถที่จะหาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำแบบนี้ได้ เพราะเราไม่มีเงิน เงินที่มีเหลืออยู่เราก็นำไปซื้อเชื้อพันธุ์ของกระเทียม เราอยากปลูกกระเทียมเพราะเราเคยปลูกและหยุดไปในช่วงที่น้องป่วย เรา ดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือพระเจ้าก็อวยพรให้เราได้รับผลผลิตที่ดีต้นกระเทียมมีความสมบูรณ์และสวยเนื่องจากได้รับน้ำที่พอดี และสม่ำเสมอ (มูลนิธิฯสนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำ) และเราได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายไว้เป็นอาชีพเสริม ส่วนในวันและเวลาที่ว่างจากทำไร่ทำสวนก็จะเดินทางร่วมกับพี่น้องในคริสตจักร ออกช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการแรงงานและความ ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ออกช่วยเหลือพี่น้องในการสร้างบ้านการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร การออกประกาศตามบ้านและอื่นๆ อีกหลายด้าน ...

Read More »

เรื่องเล่าจากเด็กชายซอแกะมู

Myanmar

กว่า 2 ชั่วโมง ที่เราออกเดินทางจากตัวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่ อำเภอแม่ระมาดเป้าหมายของเราคือ บ้านตะกุยทูชายแดน ฝั่งประเทศพม่า ยานพาหนะเดียวที่พาเราข้ามไปได้  ก็คือ เรือลำนี้ พวกเราทีมงานมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) รีบขนของขึ้นเรือ ด้วยเพราะมีความ ตั้งใจที่จะไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กที่บ้านตะกุยทูชายแดนฝั่งประเทศพม่า ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้อย่างแน่นอน เราได้พูดคุยกับเด็กคนหนึ่งที่มีความน่ารัก และกล้าแสดงออกเด็กชายคนนั้นชื่อซอแกะมู อายุ 13 ปี เขาบอกกับเราว่า  เขาเดินมาโรงเรียนคนเดียว บ้านของซอแกะมูอยู่ในหมู่บ้าน ใกล้ๆ กับอนามัย เขายังเล่าให้เราฟังว่า “พ่อกับแม่พาครอบครัวมาอยู่ที่หมู่บ้านตะกุยทูประมาณ 20 ปีแล้ว เมื่อก่อนครอบครัวเราอยู่ที่ศูนย์อพยพแม่ละ 3 ปี จากนั้นเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านตะกุยทู ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกกับชาวบ้าวว่าจะมีทีมงานมาจัดกิจกรรม และนัดให้มา บอกว่าจะมีอาหารมื้อพิเศษรวมไปถึงการแจกกระเป๋านักเรียนด้วย” “แต่ก่อนผมใช้กระเป๋าใบละ 15 บาท ที่มีขายที่ร้านค้าในชุมชนของเราซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง ใช้ได้ประมาณสามเดือนก็พัง ตั้งแต่เปิดเทอมนี้ผมเปลี่ยนกระเป๋าไปสามครั้งแล้วครับ เมื่อมันขาด และ  ไม่มีเงิน ผมก็ใส่ในถุงพลาสติกมาโรงเรียน แต่กระเป๋าที่ผมได้วันนี้ผมชอบมาก มันสวยมาก ผมไม่คิดว่าจะมีใครเอากระเป๋าดีๆแบบนี้มามอบให้กับผม ...

Read More »

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Water

ตั้งแต่ต้นปี 2017 ที่ผ่านมา 12 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือน สภาพทั่วไปน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์จมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ครั้งนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมากที่สุดในรอบ 100 ปี ทำให้กลายเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20ปี ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก Operation Blessing International ได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ใน จ.ชุมพร และ จ.นครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งจำเป็นและน้ำดื่ม ,สนับสนุนเครื่องฉีดน้ำแรงดันและทำความสะอาดโรงเรียน สถานที่ที่น้ำเริ่มลด, สนับสนุนโครงการอาชีพให้กับพี่น้องเพื่อเริ่มต้นใหม่และสนับสนุนประตูและที่นอนจะไปถึงชุมชนการเคหะประมาณ 60 ครัวเรือนในเบื้องต้น ทั้งนี้ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก็กำลังระดมความช่วยเหลือเข้าไป มูลนิธิฯ ยังคง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะประเมินผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอร่วมเป็นกำลังใจและส่งงบสนับสนุนตามจำเป็น เรายินดีรับการสนับสนุนนะคะ รบกวนบริจาคมาที่มูลนิธิพันธกิจพระพร ...

Read More »

โครงการน้ำสะอาด

Feture Image_Water_OB

ในฤดูแล้งหลายชุมชนในชนบทจะประสบภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ในหลายๆพื้นที่น้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคนั้นเป็นน้ำที่ไม่สะอาด ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ช่วยบรรเทาความยากลำบากของประชาชนผ่านทางโครงการน้ำสะอาด โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนบ่อบาดาลในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งจัดทำและสนับสนุนให้มีระบบประปาภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา ทีมงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบโครงการน้ำสะอาดในรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 35 โครงการ จากโครงการ 40 โครงการ โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,247 คน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,ชัยภูมิ และศรีษะเกษ ทางมูลนิธิได้สนับสนุนโครงการน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมามากกว่า 16 ปีแล้วและเราก็ยังทำต่อไป เพื่อให้พี่น้องในประเทศไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่เป็นอีกหนึ่งตัวแทนคำขอบคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ในโครงการน้ำสะอาด นายวีระ วงค์พินิจ อายุ 45 ปี อาชีพ เป็นผู้ใหญ่บ้านและทำนา ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกพะยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ รายได้ 150,000-200,000 บาท ต่อปี กล่าวว่า เคยได้ยินเรื่องโครงการน้ำสะอาด ของมูลนิธิพันธกิจพระพรไทย จากลูกบ้านที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรขุนหาญ ว่ามูลนิธิมีโครงการดีๆที่จะนำมาพัฒนาชุมชน ...

Read More »

กิจกรรมส่งความสุข Angel Tree 2016

new47

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ทีมแพทย์ พยาบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission และ กิจกรรมเด็ก โดยทีมงานSuperbook ส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ ก่อนสิ้นปี2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่มาร่วมตรวจสุขภาพ และน้องๆที่ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญทุกคนจ๊า #superbook #SuperbookThai #2016 #angelTree #CBNsiam

Read More »