Home / รายการ / Change / เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ชีวิตที่ขาดความอบอุ่นของผู้เป็นแม่ทำให้คุณกอล์ฟ ศรุต ล้อมไพบุลย์ เลือกเส้นทางเดินที่ผิดไป แต่ด้วยคำวิงวอนต่อพระเจ้า เส้นทางเดินที่เคยเลวร้าย การชกต่อยทะเลาะวิวาท ก็ได้กลายเป็นเส้นทางที่ต่างออกไปด้วยความรักของพระเจ้า

About Em

Check Also

untitled-9

ทำไมผมต้องพิการ? (1) (2) (3)

ความขมขื่นที่ต้องรับสภาพอยู่ก้เหมือนตาย จากความพิการที่ไม่สามารถทำใจรับได้แต่ด้วยหัวใจและกำลังใจจากผู้เป้นแม่ทำให้เขาคนนี้มีความหวังที่จะสู้ เด็กหนุ่มที่ต้องมาพิการเพราะการกระทำของพี่ชายที่ทำปืนลั่นใส่ สรศักดิ์ต้องทรมานกับการที่ต้องนอนดูตัวเองที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต ทำให้สรศักดิ์ กลับมาเริ่มต้นใหม่ มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>