Home / รายการ / Miracles are all around / ความอัศจรรย์ของแบคทีเรียชนิด “ดี”

ความอัศจรรย์ของแบคทีเรียชนิด “ดี”


อะไรเอ่ย…อร่อย ทำง่าย และมีสารพัดประโยชน์ต่อร่างกายของเรา? Tick tockๆ… คำตอบคือ…โยเกิร์ตค่ะ แล้ววันนี้คาเร็นก็มีเรื่องราวของโยเกิร์ตมาฝากในรายการ “Miracles Are All Around”ตอน “แบคทีเรียชนิด “ดี””…มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณ Thai-Denmark Farm ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ
ขอขอบคุณ youtube สำหรับภาพแบคทีเรีย


About Em

Check Also

untitled-58

ความอัศจจรย์ของผีเสื้อ

รายการที่สอนภาษาอังกฤษผ่านความอัศจรรย์ของวงจรชีวิตผีเสื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>