Home / รายการ / Miracles are all around / ความอัศจรรย์ของ เสือโคร่ง

ความอัศจรรย์ของ เสือโคร่ง


เสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ถูก vote ว่า”สัตว์ตัวโปรด”ของคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ (จาก research ของ Animal Planet) อยากให้เด็กได้ทำความรู้จักกับเสือโคร่งให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะไม่มีเสือโคร่งเหลือให้รู้จักเพราะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ส่วนเด็กคนไหนที่เคยน้อยใจว่าไม่เหมือนคนอื่น ก็สามารถเรียนรู้ที่จะภูมิใจในตัวเองได้จากเสือโคร่งขาวค่ะ ถ้าอยากรู้ว่ายังไง…ก็ติดตามชมตอนนี้ได้เลยค่ะ

ขอขอบคุณ Chiang Mai Night Safari (เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) และ Chiang Mai Zoo (สวนสัตว์เชียงใหม่) ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ


About Em

Check Also

untitled-58

ความอัศจจรย์ของผีเสื้อ

รายการที่สอนภาษาอังกฤษผ่านความอัศจรรย์ของวงจรชีวิตผีเสื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>