Home / การเงิน / ดต.ประเสริฐ อ่อนอินทร์

ดต.ประเสริฐ อ่อนอินทร์

ดต.ประเสริฐ เป็นครูฝึกนักเรียนตำรวจ เขามีอาชีพเสริมที่ทำร่วมกับภรรยาคือ“การขายตรง” แต่ทั้งสองใช้วิธีลัดที่ผิดเพื่อให้ขึ้นสู่ตำแหน่งและสุดท้ายต้องมีหนี้สินรุมเร้า จนทำให้ชีวิตครอบครัวต้องพังทลายไปด้วย และตัวเองก็กลาย
มาเป็นดาบตำรวจขี้เมา

About Em

Check Also

sequence-01_3

เม้ง จตุจักร

เม้ง จตุจักร ในอดีตผมเป็นมาเฟียครับ…และคนอย่างผมจะเชื่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>