Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.3

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.3

พระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกผิดชอบไว้ในใจมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่บอกให้มนุษย์รู้ว่าอะไรดี – ชั่ว,เตือนมนุษย์,มองดูเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า,ฟ้องผิดให้มนุษย์กลับใจ,เมื่อมนุษย์ไม่กลับใจ จิตสำนึกจะออกห่างเรื่อยๆ,เมื่อมนุษย์ยังไม่กลับใจอีก จิตสำนึกจะนอนหลับ ทำให้คนนั้นทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป และสุดท้ายจิตสำนึกจะตื่นขึ้นมาในวันพิพากษาเพื่อเป็นพยาน

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>