Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

การทำดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างคดีบาปของเราได้ เพราะการทำดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้ว และการทำดีของเราช่วยได้เพียงอย่างเดียวคือให้ข้อหาบาปนั้นอยู่ตัวเท่านั้น เช่นเดียวกับการรักษากฏหมาย ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ไม่สามารถลบล้างคดีที่เราทำได้ ช่วยได้อย่างเดียวคือไม่ให้คดีที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

About Em

Check Also

Feture CM5

วันนี้ที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

“หนึ่งในสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตก็คือ…. การได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนใดคนหนึ่ง และรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่ใส่รอยยิ้มนั้นลงไป!” คนเรามีความสุขมีหลายรูปแบบ และแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน! บางคนมีความสุขจากการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความรัก คำชม หรือกิจกรรมดีๆ แต่ที่สุขกว่านั้นคือ ความสุขที่เกิดมาจากการเป็นผู้ให้…. องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ!” กิจกรรม Superbook ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>