Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

ศาสนาไม่ได้ช่วยรักษามนุษย์จากโรคบาป เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์รู้จักความบาปเท่านั้น และเมื่อมนุษย์เรามีความบาป เรามีเพียงศาสนาหรือกฏบัญญัติ แต่ไม่มีหมอรักษาโรคบาป และสิ่งที่คนทั่วไปใช้ในการรักษาคือ ปลง กินยาระงับอาการ และหนีจากความจริง แต่ทางเดียวที่จะรักษาเราให้หายจากโรคบาปได้ คือสำนึกว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และกลับใจมาหาพระเยซู

About Em

Check Also

FFB_29112017

ฮักอีสาน2 ฮักซุปเปอร์บุ๊ค

| เริ่มต้นทำความรู้จัก เริ่มต้นที่จะร่วมสนุกอย่างสร้างสรรค์ กับพวกเรา Superbook thai งาน ” ฮักอีสาน2 : HUG ISARN2 ” สู่นิมิต OTOC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>