Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

ศาสนาไม่ได้ช่วยรักษามนุษย์จากโรคบาป เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์รู้จักความบาปเท่านั้น และเมื่อมนุษย์เรามีความบาป เรามีเพียงศาสนาหรือกฏบัญญัติ แต่ไม่มีหมอรักษาโรคบาป และสิ่งที่คนทั่วไปใช้ในการรักษาคือ ปลง กินยาระงับอาการ และหนีจากความจริง แต่ทางเดียวที่จะรักษาเราให้หายจากโรคบาปได้ คือสำนึกว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และกลับใจมาหาพระเยซู

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>