Home / Live & Update / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? (EP.3)

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? (EP.3)

เหตุผลประการที่ 3 ที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้คือ เพราะมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความบาปได้ มนุษย์เป็นเหมือนเสื้อสกปรก แต่พระเยซูเป็นน้ำสะอาดที่มาชำระล้างเราให้สะอาด และเมื่อพระองค์ชำระเรา พระองค์ก็เป็นเหมือนน้ำสกปรก แต่เราได้รับการชำระ สะอาด และเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า

About Em

Check Also

Feture CM5

วันนี้ที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

“หนึ่งในสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตก็คือ…. การได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนใดคนหนึ่ง และรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่ใส่รอยยิ้มนั้นลงไป!” คนเรามีความสุขมีหลายรูปแบบ และแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน! บางคนมีความสุขจากการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นความรัก คำชม หรือกิจกรรมดีๆ แต่ที่สุขกว่านั้นคือ ความสุขที่เกิดมาจากการเป็นผู้ให้…. องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ!” กิจกรรม Superbook ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>