Home / Ads / การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคริสตจักรท้องถิ่น

คริสตจักร

ชื่อ (คนที่1)

นามสกุล

อายุ ปี

ชื่อ (คนที่2)

นามสกุล

อายุ ปี

วันที่ลงทะเบียน

 ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

 ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

 ไม่เคย คริสตจักรของท่าน ยังไม่เคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

 เคย คริสตจักรของท่านเคยร่วมพันธกิจกับ CBN หรือมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) โปรดระบุโครงการ

สามารถส่งรายชื่อลงทะเบียนได้ที่ osoth@cbnsiam.com Line ID: osothg โทรศัพท์ 081-8667707(โอสถ)
หรือที่ orathai@cbnsiam.com Line ID: ornjaikwang โทรศัพท์ 098-8989220(อรทัย)

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>