Home / Ads / สุขุมวิท13 อบรมบทเรียนรวีวารศึกษา

สุขุมวิท13 อบรมบทเรียนรวีวารศึกษา

site_630_6

กิจกรรมส่งท้ายเดือนมีนาคม ด้วยการจัดการอบรมการใช้บทเรียนรวีวารศึกษาให้กับผู้ที่สนใจและคริสตจักรที่อยากจะใช้ บทเรียนรวีวารศึกษาหลักสูตร Superbook ที่ CBN Siam สำนักงานกรุงเทพฯ ตึกเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท13

site_630_3

site_630_7

ในวันที่ 25 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไป การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 28 คน จาก 14 คริสตจักร ทั้งในบริเวณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

site_630_2

site_630_8

ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิด

– จากใจ ทีมงาน Superbook Thai

 

About Em

Check Also

FFF

เรื่องมีอยู่ว่า…

เรื่องมีอยู่ว่า… สวัสดีเด็กๆทุกคน… “ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรวีวาระศึกษา ที่คริสตจักรสิงห์บุรี…” บรรยากาศแห่งความสุข มาพร้อมกับรอยยิ้มของผู้นำคริสตจักรต่างๆที่เข้าร่วมอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook รุ่นที่3(ครั้งที่ 6) ในเช้าวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>