Home / Ads / ส่งมอบห้องน้ำให้โรงเรียนชายแดน

ส่งมอบห้องน้ำให้โรงเรียนชายแดน

20_Feture Image

เมื่อวันที่ 21 -24 มิถุนายน 2017 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบ

ห้องน้ำให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กบ้านตะกุยทู และหอพักเด็กบริเวณชายแดนไทย-พม่า อ.แม่ระมาด

จ.ตาก มีเด็กๆถึง 190 คนที่ได้รับผลประโยชน์จากห้องน้ำนี้

007

จากที่เมื่อก่อนทางโรงเรียนมีความลำบากอย่างมากมาย เพราะขาดแคลนห้องน้ำจริงๆ ลำบากทั้ง เด็กนักเรียน

และครู ถ้าจะทำธุระส่วนตัว ก็ต้องเข้าป่าอย่างเดียว มากไปกว่านั้น ถ้าฝนตก ก็จะลำบากมากเพราะ

เด็กก็ไม่มีเสื้อกันฝน ฤดูร้อน ก็ไม่มีที่บังแดด ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วง ก็ต้องเดินไกลขึ้น

006

ทำให้เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพ หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนห้องน้ำ ทางโรงเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น

มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ คุณครูและเด็กนักเรียนทุกคนต่างมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง

การช่วยเหลือครั้งนี้เราได้สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ

005

โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด และ

กลุ่มบริษัทโกลว์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน้ำ

ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

004

003

002

001

On June 21 – 24, 2017, the staff of the Operation Blessing Foundation (Thai) went to

dedicated toilets to the school, the preschool and the children's dormitory which located

along Thailand- Myanmar border in Mae Ramat district, Tak province. There are 190 children

007

who benefit from this toilets. Before, the school had a lot of difficulties because of the lack

of toilets. Students and teachers have to go into the wood as their toilet. Moreover, if it

rains, it will be very difficult because they did not have a raincoat. If it is a fall season, they

006

have to walk further. The difficulties I mentioned above causes health problems. After they

receive a hygienic toilet, all teachers and students are very happy and felt more

comfortable.

005

This project has provided good health for underprivileged children in remote areas which

supported by Siam City Cement Public Company Limited and Glow Group. The Operation

Blessing Foundation (Thai) is very grateful for your generous support.

004

003

002

001

About Em

Check Also

FC1

พันธกิจเด็ก งาน “อวยพรประเทศไทย (เชียงใหม่) 2017

“ รากฐานการเติบโตให้เป็นคนดีของสังคม ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ” เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนดี เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้เชื่อมั่นในพระเจ้า เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนถวายชีวิตรับใช้พระเยซู มันคือหน้าที่ของเรา วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2017 งาน “ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>