Home / Ads / ประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานกรุงเทพฯ

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานกรุงเทพฯ

CBN Pic 00

ซีบีเอ็นสยาม (CBNSIAM)

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักงานกรุงเทพฯ

  • ด้านสื่อ/ด้านงานพัฒนา/IT ข้อมูล

ติดต่อ สำนักงานกรุงเทพฯ
10/69 (401) ชั้น 4 อาคาร The Trendy
ซอยสุขุมวิท13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: (02) 168-7860-1
แฟกซ์: (02) 168-7862

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>