Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

เป็นไปได้อย่างไรที่พระเยซูคริสต์บังเกิดมาจากหญิงพรหมจารี ? เราไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ด้วยขอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือความคิดเห็นของมนุษย์คนหนึ่งคนใด แต่เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพิสูจน์แบบประวัติศาสตร์และตรรกวิทยา และทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารี หาคำตอบในเรื่องนี้ได้ ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” cbnsiam youtube channel หรือ www.facebook.com/nikornprogram

About Em

Check Also

nikorn15_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 1

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 1) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>